Site Loader

 

Έχω συναντήσει τόσα πολιτικά κόμματα και λαούς όταν πήγα στα κοινοβούλια του Στρασβούργου, στο Κοινοβούλιο των Βρυξελλών, στο τοπικό κοινοβούλιο της Kaynas,  κλπ . Μεσα από την συμμετοχη μου σε διαφορους ευρωπαικους διαγωνισμους και  στην συμμετοχη σε προγραμματα απο ευρωπαικους οργανισμους και φορείς όπου ο ανταγωνίσμος ήταν μεγαλυτερός καταφέρα να αντιπροσωπευσώ τα κοινωνικα μας δικαιώματα ως ανεξαρτήτη.

Διατηρώ πάντα το χαρακτήρα και τις ιδέες μου μέσα από τους διαλόγους που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ για τα δικαιωμάτα άνθρωπω σαν συνόλο αλλα περισσότερo μεσσαίας και φτώχης τάξεις.

Μετά από το Βραβείο Leader των Γυναικών από διεθνή ινστιτούτα, όπως τον Ευρωαμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών, Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών, το Δίκτυο Γυναικών του Δικτύου Επιχειρηματικότητας των Γυναικών Ελλαδας, νιώθω περισσότερο το καθήκον μου σαν πολίτης και ως πρεσβης των ανθρωπινών και κοινωνικών δικαιωματών. Επειδή οι ανάγκες ενός βιώσιμου κοινωνικού συστήματος ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ  από οποιοδήποτε πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα πολιτικό κόμμα. Όχι επειδή το άτομο αυτό δεν έχει το μυαλό και την ικανότητα, επειδή το άτομο αυτό ακολουθεί κάποιες συγκεκριμένες στρατηγικές και ιδεολογίες!

Ενα σωστό βιώσιμο σύστημα χρειάζεται :

-Ομοιόσταση. Τι είναι ομοιόσταση; Ειναι η ικανότητα του οργανισμού (σε αυτή την περίπτωση ειναι η γη την οποία ζούμε) να διατηρεί τις συνθήκες του εσωτερικού του. Αυτο επιτυγχάνεται μέσων ομοιοστατικων μηχανισμών(οι στρατηγικές και η πράξεις που κανει κάθε πολίτη στην καθημερινότητα του, που εχουν ως συνέπεια την βιωσιμότητα του πληθυσμού η κάποιου κοινωνικού συνόλου)

– σύστημα βελτιώσεις δημόσιας υγείας ( δεν είναι πολιτική ιδεολόγια οπώς πιστευουν οι περισσοτεροί από εμας αλλα είναι βασική αναγκή για την επιβιωσή μας)

-εξασφάλιση κοινωνικής σταθερότητας ( δεν εχεί να κανέι με την κοινωνική δικαιοσύνη αλλα στο συναπαρχουμε ικανοποιώντας τις αναγκές του σε ψυχικό και κοινωνικό επιπεδο  στην καθημερινότητα )

 

Ποια είναι η σύγχρονη πραγματικότητα;

Έλλειψη κατανόησης της λεξης απλότητα. Σαν πολίτες το σύγχρονο διεθνης σύστημα δεν είναι απλό. Γραφειοκρατία, περίπλοκες διαδικασίες, δύσκολη εξασφάλιση των κοινωνικών μας δικαιωμάτων. Ολα αυτες οι διαδικασίες αποσκοπούν και εξυπηρετούν το συγχρονο σύστημα αλλά οχι τον απλό πολίτη

Γενική ελλειψη κατανόησης και κριτικής σκέψεις στον σημερινό πολίτη. Εθισμός τον κοινωνικων μεσων δικτύωσης, έλλειψη εμπιστοσύνης, αφθονία κ.α οδηγούν στην ελλειψη κατανόησης για την υπάρξει μας. Ενθαρρύνουν το σύστημα να συνεχίζει να καλλιεργεί τυφλούς πολίτες καθώς και στην μείωση του πληθυσμού λογο της αύξησης αυτοκτονιών, κατάθλιψης, θάνατος απο εξαρτημένες ουσίες κ.α

Καλλιέργεια γνωστικής προκατάληψης και γενικά προκατάληψης.

 

English:

Proud that in my career so far I met so many political parties and people when I went to Strasbourg Parliaments, Brussels Parliament, Kaynas Local Parliament, Cyprus Parliament etc and I always keep my character and my ideas through dialogues defending HUMAN RIGHTS, SOCIAL RIGHTS for ordinary people like us.

As a Women Leader Awarder from International Institutes such as
Euro- America Women’s Council ,European women association ,National women’s Network of Women’s Entrepreneurship Network I will keep defending our rights as citizens as an independent. Because, needs of a sustainable social  system WILL NEVER BE SUPPORTED OR REPRESENTED from any person representing a political  party. Not because  that person does not have the mind and the ability , because that person follows some specific strategies and ideologies! So lets start of spreading awareness using simple worlds and examples.

A properly sustainable system needs:

– Homeostasis. What is homeostasis? It is the ability of the organism (in this case, the land we live in) to preserve the conditions of its interior. This is achieved through means of homeostatic mechanisms (the strategies and actions that every citizen makes in his everyday life, resulting in the sustainability of the population or of a social whole

– a system of public health improvements

-Secure social stability

What is the current system model /reality?

Lack of understanding of the word simplicity. As citizens the modern international system is not simple. Bureaucracy, complicated procedures, difficult security of our social rights. All these processes aim and serve the synchronous system but not the ordinary citizen

Cultivation of cognitive bias and general bias.

General lack of understanding and critical thinking for today’s citizen. Addiction to social networking media, lack of trust, abundance, etc. lead to a lack of understanding of our existence. They encourage the system to continue to cultivate blind citizens as well as to reduce the population as a result of the increase in suicide, depression etc.

 

getsiolakki

Leave a Reply